Boys & Girls Clubs

TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021-es tanévben induló 1. B osztály

Angol kétnyelvű Napközi BGC programjáról

Fontos megjegyzés: Míg az Örömhír minden intézményegysége (óvoda, általános iskola, művészeti iskola) ingyenes, államilag támogatott, addig a BGC program, ami az alapoktatástól teljesen elkülönülő program, térítési díj ellenében vehető igénybe.

 

BOYS & GIRLS CLUBS OF HUNGARY BEMUTATÁSA

 

Boys and Girls Clubs of Hungary Magyarországon egyedülálló angol nyelvi program 3-14 éves gyermekek részére. A program egyediségét és hatékonyságát bizonyítja, hogy 2014-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat, mely a nyelvoktatás köreiben a legnagyobb szakmai elismerés.

A program nem a nyelvoktatásra, hanem a nyelvelsajátításra helyezi a hangsúlyt, melynek feltétele az angol nyelvi környezet biztosítása. Elsődleges célunk a gyermek egész személyiségének fejlesztése az alábbi két kor-specifikus programmal:

 1. Manó – Világ Kétnyelvű Óvodai Nevelési Program 3-6 éves gyermekek részére
 2. BGC- Angol Napközi 6-14 éves gyermekek részére

BGC Angol Napközi:

BGC–Angol Napközi programja nem igényli a meglévő iskolai keretek megváltoztatását, mert a délelőtti tanítás menetét nem érinti. Az angol nyelvűség kizárólag a délutánokra korlátozódik. A délelőtt folyamán a gyerekek a Nemzeti Kerettanterv alapján tanulnak, míg a délutáni programot a Boys and Girls Club of Hungary angol anyanyelvi lektorai és a magyar tanítók közösen vezetik.

Minden tanítási napon olyan angol nyelvi közeget hozunk létre, melyben szakkör jellegű foglalkozások zajlanak. A hét minden napján más-más típusú foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, így hetente 5 különböző foglalkozást tartunk. A Boys and Girls Club of America (www. bgca.org) nonprofit szervezet által kidolgozott kor- és téma-specifikus programokat adaptáljuk úgy, hogy az egyezzen módszertani elképzelésünkkel, és a nyelvi fejlesztést segítse. A szakkörök témáit és a tevékenységeket két héten keresztül egy meghatározott téma köré csoportosítva állítjuk össze.

Az alsó tagozatban az idegen nyelvi közeg megteremtése a cél (beszéd központú nyelvoktatás), ezért a napközi időben a kommunikáció, a házi feladat megírásának kivételével, kizárólag angolul folyik, így a gyermekek játékos formában észrevétlenül, tevékenységeken keresztül téma specifikusan (sport, zene, dráma, egészséges életmód, tudomány, művészet) sajátítják el a nyelvet. Az írás és olvasás bevezetése a 3. osztálytól kezdődik.

felső tagozatban napi 1,5 órás szakkör jellegű foglalkozások valósulnak meg, melyek célja az angol nyelvi kommunikáció továbbfejlesztése, nyelvvizsgára való felkészítés, kulturális ismeretek bővítése, a tematikus szókincsfejlesztés, illetve a korosztály érdeklődésére épülő specifikus foglalkozások (pl. fotózás alapjai, informatikai ismeretek –weboldalkészítés, gazdasági és pénzügyi ismeretek, főzés – különböző népek jellegzetes ételei, újságírás).

Angol nyelvi célkitűzéseink:

A legfőbb célunk, hogy a gyermekek stressz mentesen, vidám környezetben, sok pozitív megerősítés segítségével akcentus nélkül sajátíthassák el a nyelvet és ismerkedjenek az angolszász kultúra alapjaival. Megfigyeléseink, méréseink abban erősítenek meg minket, hogy a gyermekek már egész kezdő szinttől magabiztosan, gátlások nélkül használják megszerzett tudásukat.

Nem a nyelvvizsgára való felkészítés az elsődleges célunk, ugyanakkor a társadalmi elvárásoknak eleget téve definiáltuk az ehhez kapcsolódó célkitűzéseinket.

Azoknál a gyermekeknél, akik kezdő szinten kezdik az iskolai programot a cél a Cambridge Movers színt elérése. A gyermekek egyéni képessége és nyelvi készsége a nyelvi szint fejlődését is meghatározza.

 

BGC-KÉTNYELVŰ OSZTÁLY

Az alsó tagozaton, elsőtől negyedik osztályig BGC Angol Napközi formájában, heti 5 nap, napi 4 órában tevékenykednek angol anyanyelvi környezetben a gyerekek. A BGC kétnyelvű osztályokban a délelőtt folyamán a gyerekek a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak, míg a délután folyamán a BGC Angol Napközi keretein belül a tevékenységközpontú, tematikus fejlesztő programokat, valamint a szabad játékot a Boys and Girls Club of Hungary angol anyanyelvi lektorai vezetik.

BGC Angol Napközi délutáni programjai az angol anyanyelvi lektorok és a magyar tanítók közös vezetésével:

 • Játék a szabadban
 • Házi feladat megírás (magyarul)
 • BGC tematikus foglalkozás (sport, zene, dráma, egészséges életmód, tudomány, művészet)
 • Játék angol lektorral

 

MIÉRT ÉPPEN A BGC ANGOL ISKOLAI PROGRAM?

BGC Angol Iskolai Program

2014-ben Európai Nyelvi Díjat nyert programunk, a megszokott kéttannyelvű általános iskoláktól eltérően játékosan biztosítja a nyelvelsajátítás lehetőségét a gyerekek számára a teljesen kezdő szinttől egészen a nyelvvizsgára való felkészítésig.

 • 4+4 éves kidolgozott program
 • angol anyanyelvű lektorok
 • pozitív, támogató környezet
 • központban a jókedv
 • szótárfüzet, tesztek és számonkérés nélkül

 

…mert gyermekközpontú

Mert számunkra tényleg a gyerekek mosolya, kiegyensúlyozottsága és minőségi fejlesztése a legfontosabb.

A BGC Angol Programja részletesen kidolgozott, a témák egymásra épülnek, melyekkel változatos és komplex foglalkozások keretében ismerkednek meg a gyerekek. A kéttannyelvű iskolákkal ellentétben a BGC Angol Program során a hasznos ismeretanyag megszerzése közben a gyermek az angol nyelvet csak, mint eszközt használja.

Fontosnak tartjuk, hogy a legmodernebb oktatástechnikai módszertant és eszközöket alkalmazzuk, így fenntartva a gyermekek érdeklődését a témák és végső soron az angol nyelv iránt.

 

…mert megbízható

A BGC Angol Program 7 éve működik eredményesen, jelenleg 2 iskolában és 3 óvodában. Idei évben már 520 gyermek tagja nyelvi klubjainknak. Az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő, innovatív módszereink hivatalos elismeréseként megkaptuk az Európai Bizottság által alapított “Európai nyelvi díj 2014” -et.

2014- óta az ELTE Óvónőképző Karának angol műveltségterületű hallgatói a BGC Angol Óvodai csoportokban töltik szakmai gyakorlatukat. Szakmai sikereinknek, a gyerekek által elért eredményeknek és a szülők pozitív visszajelzéseinek köszönhetően folyamatosan keresnek meg minket új iskolák és óvodák, így az intézmények köre várhatóan a közeljövőben is tovább bővül.

 

…mert a hangsúly a fejlesztésen van

Célunk az angol nyelv elsajátításán túl a programban résztvevő gyerekek készségeinek széleskörű minőségi fejlesztése.

A BGC Angol Iskolai Program fő eleme a játék! Tematikus foglalkozásaink témáit (egészséges életmód, dráma, művészet, tudomány) a gyermekek érdeklődési köreit figyelembe véve válogattuk össze, és célunk, hogy számukra érdekesen, játékosan, stresszmentesen, legyenek azok feldolgozva. Hisszük, hogy ebben a korban a pozitív légkör megteremtése és a pozitív megerősítés a legnagyobb motiváló erő!

 

…mert előre tervezhető

A BGC Angol Iskolai Programban részt vevő gyerekek 4 (igény esetén +4 évig) évig, a közoktatási tanév rendjéhez igazodva, a megszokott környezetben sajátíthatják el az angol nyelvet. Alsó tagozaton a délután folyamán, a napközi keretein belül a gyerekek heti 5 nap, napi 4 órában tevékenykednek angol anyanyelvi környezetben.

Felső tagozat első két évében a kötelező tanmenethez és óraszámhoz igazodva, minden hétköznap, 90 perces tevékenységközpontú programot biztosítunk a gyerekek számára angol anyanyelvi pedagógusokkal, a kötelező tanórákat követően, a délután folyamán. 7., 8. osztályban a megemelkedett kötelező óraszámok miatt, a program heti három 90 perces alkalomra csökken, mely során a hangsúly a nyelvvizsga felkészítésre kerül.

 

…mert nincs teszt és így nincs stressz

A kéttannyelvű iskolákkal ellentétben a BGC Angol Iskolai Program lehetőséget biztosít a gyerekeknek szótárfüzet, tesztek, érdemjegyek, felelések nélkül stresszmentesen elsajátítani az angol nyelvet az egyéni képességeiknek megfelelően. Hiszünk abban, hogy a pozitív megerősítés és az oldott hangulat nagyobb inspiráció a gyerekek számára, mint az érdemjegy.

 

BGC ANGOL NAPKÖZI SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ IDŐPONTOK

Indul Győrben is a BGC Angol Napközi program!

Elsős lesz a gyermeked? Fontosnak tartod, hogy gyermeked pozitív, támogató környezetben, jó hangulatban, számonkérés nélkül sajátítsa el az angol nyelvet? Gyere el, várunk szeretettel a szülői tájékoztatóinkra, hogy még többet megtudj a módszer sajátosságairól, az eddig elért eredményekről és igyekszünk minden felmerülő kérdést megválaszolni!

BGC Angol Napközi szülői tájékoztató időpontok:        

2020.01.28. 16:30                             2020.02.26. 16:30