GYIK

Kattintson a kérdésre a válasz megjelenítéséhez!

 

1. A GYERMEKEM OKOS, DE UTÁL TANULNI

Ennek több oka lehet. Lehet, hogy elakadt valahol a tananyag megértésben, és attól kezdve csak „magol”, azaz tanul, de nem érti. Ezt senki sem élvezi.

Örömhír:  Az oktatási módszerünk egyik alap-pillére, hogy személyesen odafigyelünk a gyermek tanulási folyamatára. Ha megakad valahol, akkor a tanár személyesen magyarázza el neki azt, amit nem értett. Az órai anyag, a tananyag otthon ismét meghallgatható a TANTAKI programmal, gyakorlásra van lehetőség.  Így alapos tudásra tesz szert, nem fog „magolni”. A tananyag élvezetes, és a szintek elérésekor elismerésben van része. Minden esély meg van arra, hogy ne utálja a tanulást, hanem élvezze azt.

Az is lehet, hogy a gyerekben nem kapcsolódik pozitív visszajelzés a tanulásba befektetett erőfeszítéseivel kapcsolatosan. Mondjuk, tanult, tudta is a tananyagot, de „pont olyat” kérdezett a tanár, amire nem tudta a választ. Vagy tudta a választ, de nem tudta elmondani úgy, ahogyan szerette volna, vagy nem engedték elmondani úgy, ahogyan szerette volna.

Örömhír:  A gyerekek a tanárral együtt küzdenek azért, hogy a kitűzött célt elérjék. A tanár nem ellenség, hanem segítő. Tanulása során a gyermek rengeteg buzdítást kap, rendszeres visszajelzést arra nézve, hogy mi volt jó abban, amit csinált, és miben és hol kell még fejlődnie.

2. A GYERMEKEM NEM ZSENI, DE VAN, AMI JÓL MEGY NEKI. ARRA KÉNE, HOGY ODAFIGYELJENEK!

Ebben egyetértünk. A pedagógus egyik fontos feladata az, hogy meglássa, miben tehetséges a gyermek, és segítsen a tehetsége kibontakoztatásában. Bár minden iskolában van jó pedagógus, nehéz felfedezni a tehetséget és odafigyelni rá egy 25-35 fős osztályban.

Örömhír:   Intézményünk büszke arra, hogy olyan pedagógusaink vannak, akik őszintén szeretik a gyerekeket és odafigyelnek rájuk. Ezt meg is tudjuk tenni, mert osztályaink kis létszámúak: 10 és 20 fő között vannak egy osztályban.

3. MIÉRT VAN AZ, HOGY A TANKÖNYVET ELŐ SEM VESZI, DE A SZÁMÍTÓGÉP ELŐTT ÓRÁKAT TÖLT?

Sok esetben nem tartja elég érdekesnek a tananyagot, vagy nincsen motiválva arra, hogy tanuljon. A számítógép, ellenben valóban érdekes.

Örömhír:   Intézményünk ezért vezette be a számítógépes tananyagot, mert így az ismeretek átadását ötvözni tudta a gyerekek számára érdekfeszítő, virtuális megoldásokkal. A virtuális  tananyagban ugyanúgy szerepel  „jutalmazás „ és „elismerés”, ami fontos a gyerekek számára. Így a tanulás sok esetben olyan, mint egy „játék”.

4. HOGY LEHET AZ, HOGY AMIKOR OTTHON ELMAGYARÁZOM NEKI, AKKOR MEGÉRTI, AZ ISKOLÁBAN MEG CSAK ROSSZ JEGYEKET KAP?

A gyerekek különbözőek. Van, akinek nem okoz gondot visszaadni a tanultakat, van, akinek igen. A „teljesítmény-kényszer”, ami a magyar oktatást jellemzi, sok gyereknek okoz komoly nehézséget.

Örömhír:  Iskolánk olyan oktatást valósít meg, ahol igyekszünk nem a „teljesítmény-kényszerrel” motiválni, hanem más módokon: elismerés, jutalmazás, privilégiumok, kirándulás, iskolabolt, dicsőség-fal, stb.  Úgy gondoljuk, hogy nem csak a tananyag elsajátítása az érték, így jutalmazzuk a gyermeket akkor is, amikor a jellemében pozitív változást látunk, ha a közösségi munkában jeleskedik, ha segítőkész, megbízható, stb.
Tanáraink nem „ellenségei” a gyerekeknek, hanem támogatóik a tanulás útján. Ez sok gyermeket „felszabadít” a tanulásban.

5. STRESSZEL A GYEREKEM, GYOMORGÖRCCSEL MEGY AZ ISKOLÁBA.

Ennek egyik kiváltó oka lehet az a teljesítmény-kényszer, amiről az előző, 4. kérdésre adott válaszban írtam. Ám lehet az oka a közösségi légkör is, a rossz osztályközösség. Ha csúfolnak, vagy kiközösítenek valakit, az a tanulás rovására is mehet.

Örömhír: Mivel iskolánk fontosnak tartja a jellembeli fejlődést is, odafigyelünk arra, hogy mi zajlik a gyerekek közösségeiben. Ez nem jelenti azt, hogy hozzánk csak „angyalok” járnak, de igyekszünk a gyerekeket arra tanítani, hogyan kell emberként, keresztényként jó megoldásokat találni a feszült, vagy problémás helyzetekre. Sokat beszélünk erről a reggeli áhitatokon is, és a tanárok egyik feladata a gyerekeknek segíteni a problémák helyes lerendezésében.

6. A GYERMEKEM EDDIG ÜGYESEN TANULT, DE EGY IDEJE ELKEZDETT RONTANI MINDENBŐL

Ennek egyik oka lehet az, amit az 1. kérdésben taglaltunk: lehet, hogy valahol elakadt a tanulásban, és azóta „magol” csak. A válasz felül olvasható.

A másik oka lehet lelki problémákra visszavezethető. Vagy az osztályközösség van rá rossz hatással (5. kérdésre válasz), vagy az is elképzelhető, hogy az otthoni, családi kapcsolatokban történt valami, aminek ilyen hatása van a gyermekre.

Örömhír: Intézményünkben nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést. Ez az intézménybe történő felvétel egyik feltétele. Ilyen esetekben leülünk őszintén beszélgetni a szülőkkel, hogy mi lehet az oka a tanulmányokban történt hanyatlásnak. A szülő és a tanár együtt küzdenek a gyerekért, és ilyen esetekben szükség van mindkét félre, és őszinte légkörre, hogy az igazi probléma ki tudjon derülni, és hogy arra megoldást találjunk közösen. Rengeteg jó megoldás született ilyen módon az elmúlt években, és közösen minden esetben tudtunk segíteni a gyereknek.

7. NEM FIGYELNEK ELÉGGÉ A GYEREKEMRE AZ ISKOLÁBAN

Előfordul, valóban, hogy ez a tanárok hibája. Sok esetben ellenben a legjobb indulattal is előfordul, hogy a 25-30 gyerekre nem tud egy pedagógus megfelelően odafigyelni. Legyen ez a szünetekben, amikor a gyerekek között sok minden előfordulhat, vagy akár a tanórán, amikor sok gyereket kell egyszerre összehangolni, többfelé kell a tanárnak figyelnie.

Örömhír: Az iskolánkban 10-20 fős osztályok vannak. Így több figyelem jut egy-egy gyermekre mind a szünetekben, mind a tanórákon. A szülők nem csak a szülői értekezleten és a fogadó órákon beszélhetnek a tanítókkal és a szaktanárokkal gyermekükről, hanem bármilyen, előre egyeztetett időpontban. Így bármilyen problémát időben meg lehet beszélni.

8. JÓ GYEREKEM VAN, A TÖBBIEK ELLENBEN AZ ISKOLÁBAN BELEVISZIK A ROSSZBA.

Sajnos, ez egyre gyakrabban előfordul. A gyerekközösségekben igen nagy hatással vannak egymásra a gyerekek. Egy-egy „rossz gyerek” nagy hatással tud lenni az osztályra, az iskolára.

Örömhír: Mi szeretjük a „rossz gyerekeket” is. Mindent elkövetünk, hogy a szülőkkel és szakemberekkel összefogva segítsünk megváltozni nekik. Ellenben, ha nem akarnak megváltozni, az iskola házirendje alapján eltanácsoljuk őket az iskolából. A többi gyereknek is joga van a biztonságos, nyugodt légkörhöz, hogy tudjanak tanulni. Ezért intézményünkben valóban érezhető a nyugalom, amit elsősorban a szeretetteljes légkörrel, a gyerekekre való odafigyeléssel és a pozitív, támogató hozzáállással érünk el.

 

9. Automatikusan felvesznek minden jelentkezőt?

Nem. Egyházi fenntartásban működik, ezért sajátossága, hogy a közoktatási törvény 81.§-a alapján feltételeket is támaszthat a jelentkezők felvételét illetően.

10. Ki a fenntartója az intézménynek?

A Magyar Pünkösdi Egyház.

11. Csak vallásos családok gyermekei jöhetnek-e az intézménybe?

Nem. Szívesen látjuk azokat a gyerekeket és szülőket is falaink között, akik, bár maguk nem keresztények, de elveinkkel egyet tudnak érteni.

12. Kell-e tandíjat fizetni?

Nem. Intézményünk állami feladatot lát el, nincs tandíj.

13. Van-e alapítványa az intézménynek?

Igen. Az intézményt támogató alapítvány rendszeres vagy eseti támogatására van lehetőség. Kérésre csekket biztosítunk, és adószámot kérünk megadni az igazolás elkészítéséhez.

14. Elvált szülők vagy olyan családok gyermekeit, akik nem járnak templomba, felvesznek-e?

Ezek nem a kizáró okok. A gyermek felvételételekor azt vizsgáljuk – származástól függetlenül – , hogy van-e esélye az iskola és a család között a kölcsönös bizalom és a partnerkapcsolat kiépülésének. Ennek felmérésére kezdeményezzük az előzetes családlátogatásokat, beszélgetéseket.

15. Mit jelent a családlátogatás?

Előzetesen egyeztetett, mindkét fél számára alkalmas időpontban a családot felkeresi az intézmény képviselője, általában az igazgató és az iskola lelki vezetője. Ez olyan ismerkedési alkalom, ahol kölcsönösen kérdéseket tehetnek fel egymásnak.

16. Mit kérdezhetnek az iskola képviselői?

Először is azt kérdezik, miért szeretnék a szülők intézményünkbe hozni óvodás vagy iskoláskorú gyermeküket? Továbbá, milyen elvek, elvárások mentén nevelik a szülők gyermekeiket? Milyen célokat, terveket fogalmaznak meg számukra? Milyen az otthoni számonkérés formája? Mennyire engedelmes, tisztelettudó, segítő otthon a gyermek? Hogyan viszonyul testvéreihez, társaihoz? Mivel szeret szabadidejében foglalkozni, és hogyan viselkedik megszokott környezetében?

17. Hány alkalommal lesz családlátogatás?

A felvétel kapcsán egy alkalommal kerül sor a látogatásra.

18. Van-e elvárás, kötelezettség a hit és vallásgyakorlat terén?

Az érdeklődő család fogadja el, és tartsa tiszteletben az alapvető keresztény erkölcs – és értékrendet, melyet intézményünk képvisel. Más elvárás nincs.

19. Kötelező vagy választható a hittan?

Heti egy órát jelentő, az órarendben szereplő tantárgy, ezért kötelező. Ezen kívül reggel 15 perces áhítatokon vesznek részt a gyerekek, amit naponta az első órát tanító tanárok tartanak meg. A kötelező órarendtől függően lehetőleg biztosítjuk azt, hogy más hittanórára is járhassanak azok a diákok, akiknek ez igényük.

20. Biztosít-e kedvezményeket az intézmény?

A törvényben előírt kedvezményeket biztosítjuk a tankönyvekre és az étkezésre, valamint a művészeti oktatásra.

21. Mit és miből tanulnak az iskolások?

A Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak, és olyan könyvekből, mint más, állami iskolákban. Tantárgytól, évfolyamtól függően a TANTAKI interaktív tananyagot is használjuk, de van saját fejlesztésű munkafüzetünk is. Államilag elismert bizonyítványt adunk.

22. Van-e napközi?

Igen.

23. Mikor lehet megnézni az iskolát az érdeklődőknek?

Évente van nyílt napunk. Akkor bárki, bármelyik órát látogathatja. Ha valaki egy konkrét osztály óráját szeretné látogatni, és gyermeke már az iskolába jár, akkor a pedagógussal előre kell egyeztetni, hogy ő mikor, melyik órán tudja fogadni a látogatást. Ha még nem az intézmény tanulója a gyermek, akkor erről a látogatási szándékról először az igazgatót kell megkérdezni, és az ő engedélye után a pedagógussal egyeztetni.

Vélemény, hozzászólás?