Miben más?

Tehetséggondozás

Angol nyelv

1-3 osztályokban heti 3 óra angol anyanyelvű tanárral (előzetes képességfelmérés szükséges)

5-8 osztályokban heti 5 óra angol (emelt szintű nyelvoktatás)

angol anyanyelvű tanárral „élmény órák”, angol projektek, angol nap, angol nyelvi versenyek, külföldi kapcsolatok

 

TANTAKI interaktív számítógépes tananyag

Az alsó tagozatban szükség szerint, ám a felső tagozatban rendszeresen használjuk a TANTAKI tananyagot felzárkóztatás, tehetséggondozás céljából. Akinek gyorsabban megy a tananyag elsajátítása, egyéni ütemben is haladhat.

 

Művészeti órák délutánonként

Mivel az intézményünkben művészeti iskola is működik, a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy tanórák után egyből a művészeti órákra menjenek, melyek ugyanabban az épületben vannak megtartva, ahol a tanítás napközben folyik. Művészeti tanszakjaink:

Színjátszás

Grafika és festészet

Zeneművészet: furulya, zongora, szintetizátor, klarinét, szaxofon, hegedű, gordonka, klasszikus ének (a 2016/2017-es tanévtől)

Társastánc (a 2016/2017-es tanévtől)

Választható foglalkozások délutánonként

Év elején egyeztetünk a szülőkkel, hogy milyen egyéb foglalkozásokat szeretnének gyermekeiknek az iskolában a fenti lehetőségeken kívül.

 

A szülők leggyakoribb kérdései:

Iskolánk gyakorlatban szeretne válaszokat adni a szülők oly gyakori kérdéseire, melyek a következők:

 

1. A GYERMEKEM OKOS, DE UTÁL TANULNI

Ennek több oka lehet. Lehet, hogy elakadt valahol a tananyag megértésben, és attól kezdve csak „magol”, azaz tanul, de nem érti. Ezt senki sem élvezi.

Örömhír:  Az oktatási módszerünk egyik alap-pillére, hogy addig nem mehet tovább a tananyagban a gyerek, amíg azt 90%-os biztonsággal nem tudja. Ha megakad valahol, akkor a tanár személyesen magyarázza el neki azt, amit nem értett. Az órai anyag, a tananyag otthon ismét meghallgatható, gyakorlásra van lehetőség.  Így alapos tudásra tesz szert, nem fog „magolni”. A tananyag élvezetes, és a szintek elérésekor elismerésben van része. Minden esély meg van arra, hogy ne utálja a tanulást, hanem élvezze azt.

Az is lehet, hogy a gyerekben nem kapcsolódik pozitív visszajelzés a tanulásba befektetett erőfeszítéseivel kapcsolatosan. Mondjuk, tanult, tudta is a tananyagot, de „pont olyat” kérdezett a tanár, amire nem tudta a választ. Vagy tudta a választ, de nem tudta elmondani úgy, ahogyan szerette volna, vagy nem engedték elmondani úgy, ahogyan szerette volna.

Örömhír:  A gyerekek a tanárral együtt küzdenek azért, hogy a kitűzött célt elérjék. A tanár nem ellenség, hanem segítő. Tanulása során a gyermek rengeteg buzdítást kap, rendszeres visszajelzést arra nézve, hogy mi volt jó abban, amit csinált, és miben és hol kell még fejlődnie.

2. A GYERMEKEM NEM ZSENI, DE VAN, AMI JÓL MEGY NEKI. ARRA KÉNE, HOGY ODAFIGYELJENEK!

Ebben egyetértünk. A pedagógus egyik fontos feladata az, hogy meglássa, miben tehetséges a gyermek, és segítsen a tehetsége kibontakoztatásában. Bár minden iskolában van jó pedagógus, nehéz felfedezni a tehetséget és odafigyelni rá egy 25-35 fős osztályban.

Örömhír:   Intézményünk büszke arra, hogy olyan pedagógusaink vannak, akik őszintén szeretik a gyerekeket és odafigyelnek rájuk. Ezt meg is tudjuk tenni, mert osztályaink kis létszámúak: 10 és 20 fő között vannak egy osztályban.

3. MIÉRT VAN AZ, HOGY A TANKÖNYVET ELŐ SEM VESZI, DE A SZÁMÍTÓGÉP ELŐTT ÓRÁKAT TÖLT?

Sok esetben nem tartja elég érdekesnek a tananyagot, vagy nincsen motiválva arra, hogy tanuljon. A számítógép, ellenben valóban érdekes.

Örömhír:   Intézményünk ezért vezette be a számítógépes tananyagot, mert így az ismeretek átadását ötvözni tudta a gyerekek számára érdekfeszítő, virtuális megoldásokkal. A virtuális  tananyagban ugyanúgy szerepel  „jutalmazás „ és „elismerés”, ami fontos a gyerekek számára. Így a tanulás sok esetben olyan, mint egy „játék”.

4. HOGY LEHET AZ, HOGY AMIKOR OTTHON ELMAGYARÁZOM NEKI, AKKOR MEGÉRTI, AZ ISKOLÁBAN MEG CSAK ROSSZ JEGYEKET KAP?

A gyerekek különbözőek. Van, akinek nem okoz gondot visszaadni a tanultakat, van, akinek igen. A „teljesítmény-kényszer”, ami a magyar oktatást jellemzi, sok gyereknek okoz komoly nehézséget.

Örömhír:  Iskolánk olyan oktatást valósít meg, ahol igyekszünk nem a „teljesítmény-kényszerrel” motiválni, hanem más módokon: elismerés, jutalmazás, privilégiumok, kirándulás, iskolabolt, dicsőség-fal, stb.  Úgy gondoljuk, hogy nem csak a tananyag elsajátítása az érték, így jutalmazzuk a gyermeket akkor is, amikor a jellemében pozitív változást látunk, ha a közösségi munkában jeleskedik, ha segítőkész, megbízható, stb.
Tanáraink nem „ellenségei” a gyerekeknek, hanem támogatóik a tanulás útján. Ez sok gyermeket „felszabadít” a tanulásban.

5. STRESSZEL A GYEREKEM, GYOMORGÖRCCSEL MEGY AZ ISKOLÁBA.

Ennek egyik kiváltó oka lehet az a teljesítmény-kényszer, amiről az előző, 4. kérdésre adott válaszban írtam. Ám lehet az oka a közösségi légkör is, a rossz osztályközösség. Ha csúfolnak, vagy kiközösítenek valakit, az a tanulás rovására is mehet.

Örömhír: Mivel iskolánk fontosnak tartja a jellembeli fejlődést is, odafigyelünk arra, hogy mi zajlik a gyerekek közösségeiben. Ez nem jelenti azt, hogy hozzánk csak „angyalok” járnak, de igyekszünk a gyerekeket arra tanítani, hogyan kell emberként, keresztényként jó megoldásokat találni a feszült, vagy problémás helyzetekre. Sokat beszélünk erről a reggeli áhitatokon is, és a tanárok egyik feladata a gyerekeknek segíteni a problémák helyes lerendezésében.

6. A GYERMEKEM EDDIG ÜGYESEN TANULT, DE EGY IDEJE ELKEZDETT RONTANI MINDENBŐL

Ennek egyik oka lehet az, amit az 1. kérdésben taglaltunk: lehet, hogy valahol elakadt a tanulásban, és azóta „magol” csak. A válasz felül olvasható.

A másik oka lehet lelki problémákra visszavezethető. Vagy az osztályközösség van rá rossz hatással (5. kérdésre válasz), vagy az is elképzelhető, hogy az otthoni, családi kapcsolatokban történt valami, aminek ilyen hatása van a gyermekre.

Örömhír: Intézményünkben nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést. Ez az intézménybe történő felvétel egyik feltétele. Ilyen esetekben leülünk őszintén beszélgetni a szülőkkel, hogy mi lehet az oka a tanulmányokban történt hanyatlásnak. A szülő és a tanár együtt küzdenek a gyerekért, és ilyen esetekben szükség van mindkét félre, és őszinte légkörre, hogy az igazi probléma ki tudjon derülni, és hogy arra megoldást találjunk közösen. Rengeteg jó megoldás született ilyen módon az elmúlt években, és közösen minden esetben tudtunk segíteni a gyereknek.

7. NEM FIGYELNEK ELÉGGÉ A GYEREKEMRE AZ ISKOLÁBAN

Előfordul, valóban, hogy ez a tanárok hibája. Sok esetben ellenben a legjobb indulattal is előfordul, hogy a 25-30 gyerekre nem tud egy pedagógus megfelelően odafigyelni. Legyen ez a szünetekben, amikor a gyerekek között sok minden előfordulhat, vagy akár a tanórán, amikor sok gyereket kell egyszerre összehangolni, többfelé kell a tanárnak figyelnie.

Örömhír: Az iskolánkban 10-20 fős osztályok vannak. Így több figyelem jut egy-egy gyermekre mind a szünetekben, mind a tanórákon. A szülők nem csak a szülői értekezleten és a fogadó órákon beszélhetnek a tanítókkal és a szaktanárokkal gyermekükről, hanem bármilyen, előre egyeztetett időpontban. Így bármilyen problémát időben meg lehet beszélni.

8. JÓ GYEREKEM VAN, A TÖBBIEK ELLENBEN AZ ISKOLÁBAN BELEVISZIK A ROSSZBA

Sajnos, ez egyre gyakrabban előfordul. A gyerekközösségekben igen nagy hatással vannak egymásra a gyerekek. Egy-egy „rossz gyerek” nagy hatással tud lenni az osztályra, az iskolára.

Örömhír: Mi szeretjük a „rossz gyerekeket” is. Mindent elkövetünk, hogy a szülőkkel és szakemberekkel összefogva segítsünk megváltozni nekik. Ellenben, ha nem akarnak megváltozni, az iskola házirendje alapján eltanácsoljuk őket az iskolából. A többi gyereknek is joga van a biztonságos, nyugodt légkörhöz, hogy tudjanak tanulni. Ezért intézményünkben valóban érezhető a nyugalom, amit elsősorban a szeretetteljes légkörrel, a gyerekekre való odafigyeléssel és a pozitív, támogató hozzáállással érünk el.

 

 

Az oktatás helyszíne

Térszerkezet

Két fajta osztályterem van iskolánkban.

osztalyterem1

osztalyterem2

 

 

 

 

 

 

Mindegyik terem alapvetően az egyéni oktatás megvalósítását szolgálja, bár alkalmas a frontális oktatásra is.

Az általános iskola alsó tagozatában a tábla mellett interaktív tábla segíti a tananyag élvezetes feldolgozását és begyakoroltatását. A terem végében egy sor számítógép helyezkedik el, melyen szintén a tananyag gyakorlása folyik, gyakorlás, felzárkóztatás és tehetséggondozás céljából. A terem oldalán található „ellenőrző asztal” az egyéni tananyag-feldolgozást segíti elő.

Az általános iskola felső tagozatában a padok a fal mentén helyezkednek el, mindegyiken számítógép található (fülhallgatóval), melyen a tanuló egyéni ütemben dolgozhatja fel a tananyagot.  A terem közepén található nagyobb asztalnál csoportos projekt munka, vagy megbeszélés, közös tananyag-feldolgozás folyhat.

  

Oktatási-tanulási folyamat a tanteremben

Alsó tagozat

Az alsó tagozatban, az első évfolyamban pedig különösen nagy szerepe van a pedagógusnak. A betűvetés és a számtan világába történő bevezetés még mindig a pedagógus szívén, szakmaiságán, kreativitásán alapul.

Ezért több időt töltenek el a gyerekek a tanítóra figyelve. Az ismeretek bemutatását segíti a hagyományos tábla, de mellette az interaktív tábla számos élvezetes szemléltetést tesz lehetővé. A megtanult tananyagot a gyerekek a tankönyvükben és füzetükben gyakorolják (olvasás, írás, számtan), ám aki az alapokkal tisztában van, mehet tovább a számítógépes TANTAKI tananyaghoz, ahol a tanító által előre kijelölt gyakorló feladatok várják. Itt gyakorolhatja a gyermek azt, ami neki nehezebben megy, de az egyéni tananyag lehetővé teszi plusz, tehetségfejlesztő feladatsorok beiktatását. Az egyéni fejlesztés határtalan teret kap ezen a szinten, hiszen számtalan tananyag áll rendelkezésre.
Mivel a tananyag gyakorlása egyénileg történik, a gyermek elakadhat a tananyag feldolgozásában, megértésében. Ilyenkor egy kis zászlócska feltételével jelzi a szaktanárnak, hogy problémája van, aki odamegy hozzá, és személyre-szabottan neki magyarázza el a tananyagot.

Az évek teltével a gyerekek egyre nagyobb önállóságra tesznek szert az önellenőrzés terén is. Motiválásukat nagyban segítik a színes interaktív tananyagok, és egy-egy szint elérésekor megengedett a játék is a gépen.

 

Felső tagozat

Az oktatás a szaktárgyi órákon a következő módon folyik: Az új tananyagot a tanulók a TANTAKI interaktív tananyag segítségével dolgozzák fel önállóan. Ha nem értenek valamit, vissza tudják nézni, hallgatni. Amennyiben ezek után sem értik, jelzik a szaktanárnak, aki odamegy a tanulókhoz és személyesen nekik magyarázza el azt, ami problémát okozott a megértésben. A számonkérés nagy része is a számítógépen történik.

Vannak olyan témák, tantárgyaktól függően, melyek tanári magyarázatot igényelnek. Ezt a szaktanár meg tudja tenni bármikor a hagyományos, frontális módon. A tananyag élvezetes, változatos feldolgozását segíti a csoportos munkát és közös megbeszéléseket lehetővé tevő közös asztal, ahol projekt munka, kis előadás, bármilyen szóbeli vagy manuális tevékenység történhet.

 

 

Vélemény, hozzászólás?