Szakgimnázium

SZAKGIMNÁZIUM

Indul: 2018. szeptember 1-től

 

Beiskolázási tájékoztató

a győri

Örömhír Szakgimnázium

2018/2019 tanévben induló nappali tagozatos osztályairól

Kedves Tanulók, kedves Szülők!

Intézményünk szakgimnáziuma új Győr városa középiskoláinak palettáján. Az eddig is jól működő óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola mellett a 2018/2019-es tanévtől szakgimnáziumi képzéssel bővítjük intézményünket.

Ahogyan az általános iskolában már tesszük, a szakgimnáziumban is magas szintű oktatásban részesítjük tanulóinkat. Felkészítjük őket a 21. század kihívásaira, melynek része az, hogy használható szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, ugyanakkor az angol nyelvet készségszinten tudják beszélni .

Szakgimnáziumunk használható tudást ad a fiataloknak.  Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy megállják helyüket a felsőfokú intézményekbe történő felvételin, vagy saját szakmájuk szakmai kihívásaiban, hanem abban is, hogy jellemük képessé teszi őket arra, hogy tudásukat saját és mások javára használják fel.

Azok a tanulók, akik 2018-ban kerülnek beiskolázásra, 2022-ben fognak érettségizni, és 2023-ban szereznek majd szakmai végzettséget.

 

A 2018/2019-es tanévben

2 kilencedikes osztályt indítunk INFORMATIKA ágazaton:
1 szoftverfejlesztő – informatikai rendszerüzemeltető osztályt és
1 CAD-CAM informatikus osztályt

 

 

SZOFTVERFEJLSZTŐ

tanult nyelv: angol

Felvehető létszám: 16 fő

Ebbe az osztályba azokat a reálérdeklődésű, jó matematikai készségekkel rendelkező tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni az informatikával.

Az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Az utolsó 5/13. évfolyamnak végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén OKJ 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

Minden tanulónknak lehetőséget adunk az emelt szintű érettségire való felkészüléshez matematika, idegen nyelv, és a szakágnak megfelelő szakmai tantárgyból. Emelt szintű érettségire tanórán kívüli csoportokban fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból készülhetnek.

Az informatikai tanulmányok során, tanulóink mindegyik osztályban ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt szerezhetnek .

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ

tanult nyelv: angol

Felvehető létszám: 16 fő

Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akiket egyszerre érdekel az informatikai hálózatok hardver berendezéseinek felépítése, telepítése, karbantartása és a hálózati szoftverek kezelése.

Az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

Minden tanulónknak lehetőséget adunk az emelt szintű érettségire való felkészüléshez matematika, idegen nyelv, és a szakágnak megfelelő szakmai tantárgyból. Emelt szintű érettségire tanórán kívüli csoportokban fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból készülhetnek.

Az informatikai tanulmányok során, tanulóink mindegyik osztályban ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt szerezhetnek .

CAD-CAM INFORMATIKUS

tanult nyelv: angol

Felvehető létszám: 32 fő

Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akiket érdekli az a gyártási folyamat, amelyben egy számítógépes 3D modell előállításától a 3D nyomtatáson át, a számítógépeket vezérlő CNC program előállításával, valamint a nyomtató és a CNC gép kezelésének elsajátítása után kezébe veheti az általa tervezett modellt. 

Az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén 54 481 01 CAD-CAM INFORMATIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

Minden tanulónknak lehetőséget adunk az emelt szintű érettségire való felkészüléshez matematika, idegen nyelv, és a szakágnak megfelelő szakmai tantárgyból. Emelt szintű érettségire tanórán kívüli csoportokban fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból készülhetnek.

Az informatikai tanulmányok során, tanulóink mindegyik osztályban ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt szerezhetnek .

FELVÉTELI ELJÁRÁS

Iskolánk  2  indítandó osztályban 64 tanuló részére ad lehetőséget szakgimnáziumi tanulmányok folytatására.

A felvételkor figyelembe vesszük:

A.) Hozott eredményeket: az  általános iskolai tanulmányok meghatározott tantárgyainak( 7. és 8. évfolyamok matematika, fizika, informatika) érdemjegyeit: 100 pont 

B.) Írásbeli vizsga: a központi írásbeli matematika, valamint magyar nyelv feladatok megoldásával elért pontszámok: 100 pont

Intézményünk pedagógiai programja alapján,  a tanuló számára  az A.) és B.) eredmények közül a kedvezőbb eredményt vesszük figyelembe.

A felvétel része egy személyes elbeszélgetés, mely az igazgató, szaktanárok és a felvételre jelentkező gyermek és szülei közt történik.

Az elbeszélgetés várható időpontja és helye: 2018. február 27. ,értesítés alapján, az intézmény székhelyén: 9027 Győr, Ipar u. 51/A  .

 

Felvételi jelentkezési lap kitöltése:

Minden felvételiző tanuló saját általános iskolájában tölti ki a felvételi jelentkezési lapját. A kitöltött jelentkezési lapokat az általános iskola 2018. február 19-ig továbbítja a középfokú iskolának.

Rangsor:

A jelentkezők rangsorolása az  elért pontszámuk összesítése és a személyes elbeszélgetés alapján történik.

Előzetes rangsor:

A felvételi vizsgarészek lezárása után, jeligével vagy OM azonosítóval megjelölve szakonként nyilvánosságra hozzuk a felvételi rangsorokat. A rangsort iskolánk weblapján közöljük.

Értesítés:

2018.04.27-ig levélben értesítjük a felvételiző tanulókat, illetve az általános iskolákat a felvételi vizsga eredményéről.

 

Pályaválasztási felelős:

Lehotzky Józsefné intézményvezető. E-mail: oromhir.iskola@gmail.com