Alapítvány

OGYE
„Örömhír a gyermekeknek” Alapítvány

Az Örömhír Óvoda, Általános Iskola és AMI köszönettel fogad adományokat az „Örömhír a gyermekeknek” Alapítvány számára. Az Alapítvány támogatja az Örömhír intézményt, így adománya célba ér.

 

Adószám: 19164498-1-08

Bankszámlaszám: K&H Bank 10400401-50526850-49741017

IBAN szám: HU91 10400401-50526850-49741017

 

Amennyiben CÉG ad adományt, arról adománylevelet adunk. Az adományozott összeggel a cég csökkenteni tudja adóalapját.

 

Sajnálatos módon, az adó 1%-ára csak 2021-től leszünk jogosultak. Amennyiben adója 1%-ával szeretné az Örömhír intézményt támogatni, azt a 2019-es és 2020-as években a honlap kezdőlapjának végén feltüntetett egyéb szervezetek támogatásával tudja megtenni. Előre is köszönjük. 

 

Az Alapítvány alapadatai

 

 1. Az Alapítvány neve: „Örömhír a gyermekeknek” Alapítvány

 

 1. Az Alapítvány székhelye:   9027 Győr, Puskás T. u. 37-39. C épület 

 

 1. Az Alapítvány célja:

 

 • Nevelési-oktatási intézménye alapítása, működtetése, fenntartása. 
 • Nevelési-oktatási intézmények szakmai és tárgyi felszereltségének javítása.
 • Nevelési-oktatási intézményekben a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése.
 • Nevelési-oktatási intézményekben a tanulókkal kiemelkedőek foglalkozók, eredményeket elérők elismerése, támogatása.
 • Nevelési-oktatási intézményekben a nevelő-oktató munkát végző és támogató munkatársak szakmai fejlődésének támogatása. 
 • Nevelési-oktatási intézményekben a tanulók ösztönzésének és jutalmazásának támogatása. (ösztöndíj)
 • Nevelési-oktatási intézményekben az idegen nyelv elsajátításának támogatása. 
 • Pályázatok kiírása támogatások elnyerésére és azok finanszírozására.
 • Szociális és jóléti célú anyagi, fizikai, erkölcsi támogatás.
 • Rendezvények támogatása.
 • Kutatás, tevékenységfejlesztés finanszírozása.
 • A kereszténység és annak értékeinek megismertetése, ezt a célt szolgáló rendezvények, tanfolyamok, pályázatok, képzések, diákcsere program támogatása.
 • Kapcsolat kialakítása és együttműködés bel- és külföldi intézményekkel, szervezetekkel.
 • Művészeti tevékenységek támogatása.
 • Környezetvédelmi tevékenység támogatása.
 • Természetvédelmi tevékenységek támogatása.
 • Prevenciós tevékenységek támogatása.
 • Tehetséggondozás támogatása.
 • Kirándulások, táborozások, erdei iskolák szervezése, támogatása.
 • Sport támogatása.
 • Sportszervezetek létrehozása.
 • Tanulmányi-, művészeti-, sport versenyek, események szervezése, támogatása.
 • Olyan szervezetek (többek között civil szervezetek, oktatási-, kulturális-, és sportszervezetek támogatása), amely szervezetek ugyanezen célokat tűzték ki megvalósítani.
 • Szociális- és jóléti intézmények alapítása, működtetése és fenntartása.

 

Az alapítvány a nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. §-a, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 7. 8. 8a. 11. 15. és 19. pontjai szerinti tevékenységeket a céljaival összhangban maga láthatja el. Az alapítványnak ezen tevékenységek érdekében végzett tevékenységei egyben közhasznú tevékenységek is.

 

 1. Az Alapítvány kezelőszerve:

 

Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium.

         A Kuratórium elnöke: Lehotzky Józsefné