Beiratkozás

Iskolai felvétel

A 2020. szeptember 1-től a 1-8. osztályok iránt érdeklődő szülőknek:

JELENTKEZÉS MÓDJA:

  • Önök e-mailben vagy telefonon jelzik, hogy érdeklődnek az iskolánk iránt gyermekük számára.
  • E-mail: oromhir.iskola@gmail.com   Telefon: 06/70/3281514  Lehotzky Józsefné igazgató
  • Az igazgató felveszi Önökkel a kapcsolatot és közösen egyeztetnek egy időpontot egy személyes találkozásra Önökkel, a gyermekkel, valamint a gyermek leendő osztályfőnökével (szaktanáraival). A felvételi eljárásrendünkben megszabott módon, a felvétel akkor történik meg, amennyiben az, a közös megismerkedés után, mindhárom felvételben érintett résztvevő: a gyermek, az iskola és a szülők közös akaratával találkozik.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

A gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)

A gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ kártya)

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet

– óvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

Az Örömhír Iskola  fogad tanév elején illetve év közben is diákokat, de az átiratkozás nem automatikus.

Miért van ez?

Intézményünkben más alapelveket vallunk, mint általában a hagyományos iskolák. Emiatt az átvételi eljárásra is több időt fordítunk.

Fontosnak tartjuk,

* hogy az érdeklődő családok megismerjenek minket, ne csak a rólunk hallott jó vagy rossz hírünk alapján alkothassanak véleményt iskolánkról, hanem személyesen is meggyőződhessenek róla, hogy gyermeküknek valóban ilyen iskolára van-e szüksége.
* az iskola diákjai és pedagógusai is jobban megismerjék az érdeklődő családot
* hogy meglévő osztályaink közösségei is felmérhessék a csoportban várható változásokat.

1. lépés: Ismerkedés az iskolával, az iskola vezetőségével

Az érdeklődő szülők beszélgetnek az iskola vezetőségéből valakivel, aki bemutatja intézményünk alapvető működését. Erre éppen azért van szükség, mert sokan csak hallomásból ismerik az Örömhír Iskolát, és sokszor nem is tudják, mi folyik bent az ajtók mögött. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy már itt eldöntsék, valóban a mi iskolánkba szeretnék-e járatni gyermeküket. Betekinthetnek az iskola alapdokumentumaiba, feltehetik azokat a kérdéseiket, amelyek segítik a további együttműködést.
Eközben már mi is tájékozódunk: elkérjük a gyermekek néhány füzetét, ellenőrzőjét, eredményeiről szóló okleveleket stb.

2. lépés: Ismerkedés a diákkal – átjelentkező diák látogatása az osztályban

A gyermek 1-3 napra „beköltözik” az aktuális osztályba, és ő is aktív tagjává válik az osztály életének. Ezalatt a néhány nap alatt igyekszünk minél többen, minél többet megtudni a gyermek tanulási, magatartási, kapcsolati szokásairól. Ez idő alatt véglegesen, mindenki számára egyértelművé válik, hogy a gyermek be tud-e illeszkedni az adott közösségbe, és a további együttműködés lehetséges-e.

3. lépés: Ismerkedés a családdal – látogatás a családnál

Amennyiben iskolánk megnyerte a szülők tetszését, előzetesen egyeztetett időpontban az iskola vezetőségéből 1-2 személy meglátogatja a családot, hogy az iskola is megismerhesse a leendő diákot és környezetét. Itt a gyermekről szeretnénk többet megtudni, a szülők nevelési elveiről, és megbizonyosodni arról, hogy a továbbiakban létre tud jönni a kölcsönös együttműködés.

A döntés

Ezek után, az addigi információk fényében, az igazgató meghozza a felvételről a döntést, melyet közöl a szülőkkel.

Amennyiben az iskola felkeltette érdeklődését, további információért az igazgatót a 06/70/328-1514-es telefonszámon tudja hívni.

 

Óvodai felvétel

A szülők gyermekük óvodai felvételét, átvételét bármikor kérhetik, az óvodai felvétel folyamatos.

Az érdeklődő szülőknek az óvodapedagógusok bemutatják az óvodát, majd az iskolalelkészhez és az intézményvezetőhöz irányítják őket. Az iskolalelkész javaslata alapján az intézményvezető dönt a felvétel felől.
Indokolt esetben a gyermek egy próbanapon vesz részt az óvodában.

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor

  • elmúlt 2, 5 éves,
  • szobatiszta, óvodaérett,
  • egészséges,
  • a szülő az étkezési térítési díjat befizette,

másik óvodából átvétel esetén a ki-ill. beiratkozás megtörtént.
Az óvodai és iskolai beíratáshoz kérem, szíveskedjenek az alábbi iratokat magukkal hozni:

– gyermek születési anyakönyvi kivonata eredetiben és erről 1 db fénymásolat

– a gyermek lakcím- és TAJ-kártyája eredetiben és mindegyikről 1 db fénymásolat

– a szülő személyigazolványa

– iskolai beíratáshoz az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

– amennyiben a gyermek bármilyen kedvezményre jogosult, a kedvezményre jogosító eredeti irat valamint erről 1 db fénymásolat

– amennyiben a gyermeknek diákigazolványt kell igényelni, kérem hozzák magukkal az Okmányiroda által kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer – Adatlapot és 1.400,- Ft-ot

Amennyiben az óvoda felkeltette érdeklődését, további információért az intézményvezetőt a 06/70/3281514-es telefonszámon tudja hívni.

 

Művészeti Iskolai felvétel

A Művészeti Iskolába a felvétel folyamatos.

Jelentkezni a megadott telefonszámon, vagy személyesen lehet a Puskás T. u. 37-39 C épületben.

Beiratkozási lapot kell kitölteni, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a gyermek nem vesz rész más, államilag támogatott művészeti iskolai képzésben.

Amennyiben művészeti iskola felkeltette érdeklődését, további információért az igazgató helyettest a 06/70/450-90-78-as telefonszámon tudja hívni.

Vélemény, hozzászólás?