Miben más?

ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK

HA ÖN MÉG NEM ISMER MINKET, ISKOLÁNKKAL KAPCSOLATOSAN  ÖNT EZ ÉRDEKELHETI:

Miben AZONOS iskolánk Győr többi általános iskolájával?

 • Ugyanazt a központi kerettantervet alkalmazzuk az oktatásban, mint a többi általános iskola, így iskolánk ÁTJÁRHATÓ. Tudunk fogadni tanulókat más iskolákból, és iskolaváltás esetén, tanulóink zökkenőmentesen tudják folytatni tanulmányaikat másik általános iskolákban.
 • Pedagógusaink kiváló szakemberek, akik maradéktalanul felkészítik tanulóinkat a középfokú felvételi eljárásra, és tanulóink tovább tudnak tanulni Győr bármelyik középfokú iskolájában (gimnáziumokban, szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban).
 • Az oktatás iskolánkban INGYENES, nem kérünk tandíjat.
 • Minden állami támogatásra és kedvezményre a gyermek nálunk is jogosult.

Miben ELTÉRŐ iskolánk Győr többi általános iskolájához képest?

 • Keresztény iskola vagyunk. Bár nem képviseljük egyik egyház tanait sem, és ökomenikus módon képviseljük a kereszténységet, szemléletünk ideológiailag elkötelezett. Így csakis azoknak javasoljuk iskolánkat, akiknek a kereszténység nincsen ellenükre.

Miben nyújt TÖBBET vagy MÁST iskolánk?

 • Gyermekközpontú, főként a pozitívumokra építő, az egyénre hangsúlyosan odafigyelő iskola vagyunk. Ezért a gyerekek szorongás nélkül járnak iskolánkba.
 • szülőkkel történő szoros és folyamatos együttműködés nem csak lehetőség, hanem komoly elvárás iskolánkban.
 • Erősségünk az a „biztonság”, amiben a gyermekeket nem hagyjuk magukra az osztályteremben, hanem tanítjuk őket a konfliktusaikat egymással megoldani. Alkalmazzuk a Békés Iskolák bántalmazást megelőző szemléletét.
 • Egy egységesen alkalmazott motivációs rendszer működik az egész iskolában, mely pozitív viselkedésformákra, kitartásra, helyes közösségi magatartásra ösztönzi a gyerekeket.
 • Modern szemléletet képviselünk. Ennek érdekében alkalmazzuk a modern tanulástechnikai eljárásokat (projekt módszer, kooperatív technikák), az internet nyújtotta tanulási lehetőségeket és a TANTAKI interaktív tananyagot.
 • Tanulóinkat a 21. század kihívásaira igyekszünk felkészíteni. A finn oktatási rendszerbőlátvettük azokat a pozitív elemeket, melyeket a magyar oktatási rendszeren belül meg lehet valósítani: megtapasztaláson alapuló ismeretszerzés, a tanulmányi előrehaladás szülőkkel történő közös értékelése, egyéni célok kitűzése, egyéni beszélgetések, stb.

 

Fókuszban az ANGOL NYELV és az INFORMATIKA

1-2 osztályokban heti 1 óra angol nyelvi óra

3. osztálytól csoportbontással angol tagozatos és informatika tagozatos csoportok kezdenek működni

5-8 osztályokban emelt szintű oktatás az angol nyelvi tagozaton, és emelt szintű oktatás az informatika tagozaton

 

Finn oktatásból átvett elemek:

 • „BÉKÉS ISKOLA”-i működés, az erőszak nélküli működés tanítása, megélése, konfliktuskezelés tanítása a hétköznapokban
 • Törekvés a tapasztalati úton történő megismerés felé: témahét, projektek, gyakori kirándulások
 • Egyéni odafigyelés, fejlesztés
 • A digitális világ veszélyeire felkészítés: digi nap, digi előadások
 • Szülőkkel történő szoros együttműködés, a gyermek fejlődésének közös nyomonkövetése, előmozdítása
 • Felkészítés a társadalmi együttműködésre: Diákdiri választás (rendes választási kampánnyal, a parlamentarizmus elvei alapján)
 • Életszerű ismeretek közvetítése: pénzügyi ismeretek integrálása a felső tagozatban

Művészeti órák délutánonként

Mivel az intézményünkben művészeti iskola is működik, a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy tanórák után egyből a művészeti órákra menjenek, melyek ugyanabban az épületben vannak megtartva, ahol a tanítás napközben folyik. Művészeti tanszakjaink:

Színjátszás

Grafika és festészet

Zeneművészet: zongora, szintetizátor, dob

 

Választható foglalkozások délutánonként

Év elején egyeztetünk a szülőkkel, hogy milyen egyéb foglalkozásokat szeretnének gyermekeiknek az iskolában a fenti lehetőségeken kívül. Jelenleg sakk, hip-hop tánc, cserkészet és judo szakköri oktatása folyik falaink között, valamint választhatóak a KIDS’ CLUB intenzív angol órái a 1-3 évfolyamokon..

 

Vélemény, hozzászólás?