Átjelentkezés más iskolából

Van úgy, hogy új helyre költözik az ember.
Van, hogy rájön, gyereke nem a megfelelő intézménybe járt eddig.
És még van sok minden más is, amiért úgy érzi, gyermekét új iskolába szeretné járatni.

Az Örömhír Iskola is fogad tanév elején illetve év közben diákokat, de az átiratkozás nem automatikus.

Miért van ez?

Intézményünkben más alapelveket vallunk, mint általában a hagyományos iskolák. Emiatt az átvételi eljárásra is több időt fordítunk.

Fontosnak tartjuk,

* hogy az érdeklődő családok megismerjenek minket, ne csak a rólunk hallott jó vagy rossz hírünk alapján alkothassanak véleményt iskolánkról, hanem személyesen is meggyőződhessenek róla, hogy gyermeküknek valóban ilyen iskolára van-e szüksége.
* az iskola diákjai és pedagógusai is jobban megismerjék az érdeklődő családot
* hogy meglévő osztályaink közösségei is felmérhessék a csoportban várható változásokat.

1. lépés: Ismerkedés az iskolával, az iskola vezetőségével

Az érdeklődő szülők beszélgetnek az iskola vezetőségéből valakivel, aki bemutatja intézményünk alapvető működését. Erre éppen azért van szükség, mert sokan csak hallomásból ismerik az Örömhír Iskolát, és sokszor nem is tudják, mi folyik bent az ajtók mögött. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy már itt eldöntsék, valóban a mi iskolánkba szeretnék-e járatni gyermeküket. Betekinthetnek az iskola alapdokumentumaiba, feltehetik azokat a kérdéseiket, amelyek segítik a további együttműködést.
Eközben már mi is tájékozódunk: elkérjük a gyermekek néhány füzetét, ellenőrzőjét, eredményeiről szóló okleveleket stb.

2. lépés: Ismerkedés a diákkal – átjelentkező diák látogatása az osztályban

A gyermek 1-3 napra „beköltözik” az aktuális osztályba, és ő is aktív tagjává válik az osztály életének. Ezalatt a néhány nap alatt igyekszünk minél többen, minél többet megtudni a gyermek tanulási, magatartási, kapcsolati szokásairól. Ez idő alatt véglegesen, mindenki számára egyértelművé válik, hogy a gyermek be tud-e illeszkedni az adott közösségbe, és a további együttműködés lehetséges-e.

3. lépés: Ismerkedés a családdal – látogatás a családnál

Amennyiben iskolánk megnyerte a szülők tetszését, előzetesen egyeztetett időpontban az iskola vezetőségéből 1-2 személy meglátogatja a családot, hogy az iskola is megismerhesse a leendő diákot és környezetét. Itt a gyermekről szeretnénk többet megtudni, a szülők nevelési elveiről, és megbizonyosodni arról, hogy a továbbiakban létre tud jönni a kölcsönös együttműködés.

A döntés

Ezek után, az addigi információk fényében, az igazgató meghozza a felvételről a döntést, melyet közöl a szülőkkel.

Vélemény, hozzászólás?